معرفی

مشخصات فردی

حسین علیزاد آبکناری

نام - نام خانوادگی : حسین   علیزاد آبکناری

پست الکترونیکی : alizad@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آمار ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 77/12/1

حسین علیزاد آبکناری
حسین علیزاد آبکناری

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^